Orto Novo har ökat kapaciteten!

Nu står vår nya såhall klar för att kunna möta framtida förväntningar av örter och sallaters odlingsstruktur.

pageimg

såmaskin