Orto Novo nu komplett med förnyelsebar värmeproduktion

Bioolja– för grön och hållbar utveckling.
Biooljan, optimerad för det nordiska klimatet och med avsevärt lägre miljöpåverkan och kostnad än fossila alternativ.

pageimg

Orto Novo är Sveriges första klimatcertifıerade producent av örter och sallater. Det är vi stolta över och samtliga av våra produkter bär kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill.

 Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för oss och därför har vi en tydlig och konsekvent hållbarhetsprofıl. Vi använder inga kemiska växtskyddsmedel vilket ställer höga krav på att klimat, bevattning och hygien är exakt anpassat efter plantornas olika behov. Vid eventuella insektsangrepp skyddar vi våra plantor med skadegörarnas naturliga fıender.

 Tidigare har minst 95 procent av vår energianvändning producerats av förnybara energikällor som till exempel bergvärmen som värmer våra växthus och håller kylrummen svala samt pellets som eldas på vintern.

Sedan sommaren har investeringar gjort som möjliggör att den sista värmen som behövs på toppen samt oljan som bränns för CO2-tillverkningen har ersatts i huvudanläggningen till bioolja. 

Biooljan är en restprodukt från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd och är 100% organisk och förnyelsebar.  

Eftersom restprodukter tas tillvara ger användning av bioolja även positiva effekter på resurshushållningen

 Det är ett både klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ som minskar utsläppen av fossil koldioxid.

Tack vare detta siktar vi på ett mål där 99% utgörs av förnyelsebar energi!


ProverBioolja_pageimg