Orto Novo Grogrund

grogrund

Vision:
”Orto Novo medverkar till att skapa en rikare matglädje, tillgänglig för alla”   

Affärsidé: Orto Novo har en affärsidé, som förenar hantverksmässig hänsyn till de strängaste kulinariska krav som marknaden kan ställa, med ett oupphörligt sökande efter och genomförande av ny teknik, för en optimal och resurseffektiv, samt ekologiskt och ergonomiskt förnuftig, produktion i växthus av aromatiska bladväxter att tillhandahålla livsmedelssektorn som färskvara.

Övergripande mål:
Orto Novo skall vara en pålitlig och flexibel aktör som arbetar med långsiktiga kundrelationer, ett handlingskraftigt och innovativt företag med ett ständigt medvetet miljöarbete, vars nyfikenhet och äkthet ständigt utmanar företaget i sin produktion och dagliga verksamhet.

Filosofi: 
Vi levererar levande grönsaker som du själv skördar i ditt kök, våra färska örter är klara att användas direkt, de är fullmatade med smak och karaktär, redo att sätta färg på matlagningen. Vårt lager är vårt växthus, därför paketerar vi våra örter samma dag som de levereras, färskare än så går det inte att få!

Värdeord:
- Miljöansvar
- Matpassion
- Trovärdighet

Miljöansvar:
- Vi tar ansvar och arbetar tillsammans för att skapa värde och ett långsiktigt miljöarbete
- Vi strävar ständigt efter en optimal och resurseffektiv produktion i våra växthus
- Vi använder inget kemiskt växtskydd
- Vi har all vår växtnäring cirkulerandes i slutna system
- Vi använder förnyelsebar energi
- Vi har en tydlig & konsekvent hållbarhetsprofil

Matpassion:
- För oss finns alltid nya smaker och användningsområden att upptäcka
- Vi är alltid nyfikna på att provodla något nytt
- Vi är inlyssnande och alltid öppna för förslag
- Vi är trogna det vi kan bäst
- Vi värnar om livsmedelssäkerhet och kvalitet

Trovärdighet:
- Vi förstår enskilda kunders behov och strävar efter att överträffa förväntningarna
- Vi lovar aldrig mer än vi kan hålla, men vi håller alltid vad vi har lovat!
- Vi har en öppenhet och långsiktighet till alla våra intressenter
- Vi utvärderar ständigt hur väl vi lyckas tillfredsställa våra kunders behov och önskningar