Vår Historia

historia

Orto Novo växthusodling aktiebolag bildades november 1988. Detta innebar en utveckling av det enskilda bolaget Rödsten trädgård, som sedan april 1979 drivits av Vanna och Per-Ove Kårfors. Vid tiden för aktiebolagets tillkomst ändrades även företagets inriktning, så till vida att man övergick från ren frilandsproduktion av grönsaker till det som för närvarande är dess enda verksamhetsområde, nämligen odling av färska örter och kryddväxter i växthus.

En milstolpe i företagets historia var juni 1991, då all produktion flyttades från arrendet på Rödsten i Ekerö kommun till 5 ha köpt mark vid Nyckelby i samma kommun. Vid detta tillfälle skedde även en större expansion och de första egentliga externt anställda tillträdde.

Under 2000-talet odlades även tomat / chiliodling. Ekerö kommun är beläget ca 2 mil väster om Stockholm. Bolaget, vars namn ”Orto Novo” är Italienska och kan översättas till ”den nya örtagården”, koncentrerar sig idag på en sak: produktion i växthus av färska örter och sallat för användning som livsmedel.