Grossister

Orto Novo har alltid haft som policy att all försäljning sker genom grossister.