Vi är mycket stolta över våra miljömärken

pageimg

Svenskt Sigill och klimatcertifıering
Orto Novo är Sveriges första klimatcertifıerade producent av örter och sallater. Det är vi stolta över och samtliga av våra produkter bär kvalitetsmärkningen Svenskt Sigill.

Miljöfrågorna har alltid varit viktiga för oss och därför har vi en tydlig och konsekvent hållbarhetsprofıl. Vi använder inga kemiska växtskyddsmedel vilket ställer höga krav på att klimat, bevattning och hygien är exakt anpassat efter plantornas olika behov. Vid eventuella insektsangrepp skyddar vi våra plantor med skadegörarnas naturliga fıender.

Vi bidrar inte till övergödningen av vår närmiljö eftersom all växtnäring cirkulerar i slutna system. Dessutom utgörs minst 95 procent av vår energianvändning av förnybara energikällor som till exempel bergvärmen som värmer våra växthus och håller kylrummen svala.

- Klimatcertifierat företag där alla produkter är märkta med Svenskt Sigill.
- Intyg på att vår produktion sker med omsorg om miljö och klimat.
- Intyg på att våra produkter är säkra och garanterat fria från GMO.
- Produktionen kontrolleras regelbundet av oberoende kontrollant.
- Anslutet till FTI
- Certifierat enligt GlobalG.A.P. 

Orto Novo har under år 2016 gjort investeringar som inneburit att delar av sortimentet kan erbjudas som KRAV-märkta produkter. 

Denna investering har gjorts med hjälp av medel från Europeiska jordbruksfonden.

Under hösten 2019 har beslut fattats från Naturvårdsverket att medverka i vår kommande investering av ytterligare konvertering till fastbränsle och flis. Vi är mycket tacksamma för bidraget och klimatklivet!

Anläggningen färdigställdes i början av 2020  •                 
  •    


  •                       


pagelogo1pagelogo2pagelogo3   EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg


Klimatkompenserar till 100% perioden 2015-06-01 tom 2018-05-31

För Orto Novo som arbetar med levande växter är det naturligt att göra allt vi kan för minska vår egen klimatpåverkan. Men trots vårt långvariga och kontinuerliga arbete för att lätta på företagets ekologiska fotavtryck, så återstår alltid en del som vi inte kan åtgärda här i vår egen produktion. Därför klimatkompenserar vi hela odlingen genom att plantera träd i samarbete med Vi-skogen.

• Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya,
Rwanda, Uganda och Tanzania. Sedan starten 1983 har över 100 miljoner träd
planterats.

• Genom trädplantering bekämpar Vi-skogen fattigdom, förbättrar miljön och
motverkar klimatförändringar i länderna runt Victoriasjön i östra Afrika.

• Vi-skogen utbildar fattiga familjer i effektiva och hållbara odlingsmetoder.
Familjerna får på så sätt tillgång till mer mat, större inkomster och skydd
mot klimat­förändringarnas negativa effekter.

• Träden som planteras hos bönderna gör att livlösa jordåkrar återfår sin
naturliga bördighet. Samtidigt skyddar träden mot erosion och brännande
sol, ger frukter, näring och mat på borden. Träden kan slutligen användas
som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter för familjerna.

• Klimatkompensation genom trädplantering innebär att träden tar upp mot-
svarande mängd koldioxid när de växer.